Background

Lojistikte Taşıma Modları

Uluslararası ve yurt içi ticarette kızışan rekabet ortamında öne çıkabilmenin pek çok yolu olsa da rekabet avantajı elde etmek için gereken unsurların başında lojistik hizmetlerinin kalitesi gelir. Lojistiğin en önemli bileşeni olan taşımacılık sektöründeki büyümeyle birlikte taşıma modları da gelişme gösteriyor. Peki, taşıma modları nelerdir biliyor musun? Blog yazımızda yanıtladık.

Lojistik; hammaddenin ürün haline dönüştürülmesinden tüketiciye ulaşması, hatta iade edilmesi süreçlerinin tamamını kapsar. Nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım süreçlerinden oluşan lojistik, genellikle taşımacılık ve depolama faaliyetleri olarak algılanır. Bu durumda taşımanın lojistik maliyeti içinde yüzde 40 payının olması etkili olmuştur.

Lojistik hizmetin kalitesinde önemli bir belirleyici olan taşımacılık sürecinde taşımacılık türleri teknoloji ve ekonomideki gelişmelere paralel olarak gelişmekte. Birikim Lojistik olarak eksiksiz taşımacılık için hem kaliteli hem hızlı hizmet vererek taşımacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Unimodal taşımacılık (Tek modlu taşıma)

Unimodal taşımacılık, malların taşıma yollarından yalnızca biriyle taşınması anlamına gelir. En çok kullanılan taşıma yönteminde kullanılan her yolun kendine has avantaj ve dezavantajları bulunur. Unimodal taşımacılık; karayolu, havayolu, denizyolu, nehir yolu ve boru taşımacılığı şeklinde yapılır.

Kara yolu taşımacılığı

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kritik rol üstlenen kara yolu taşımacılığı rekabetin en çok yaşandığı taşıma türü. Kara yolu taşımacılığı, kapıdan kapıya aktarmasız taşımaya olanak tanıması sayesinde eşya yıpranmasını en aza indirir. Tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi ve kısa süreli sevk yapılabilmesi karayolu taşımacılığının çok tercih edilen taşıma türü olmasında etkili. Kara yolu ağı uzunluğunun 1950’lerden 2001’e kadar 4,79 kat artmış olması bu taşımacılık türünün uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol üstlendiğinin göstergesi.

Deniz yolu taşımacılığı

Dünyada en çok tercih edilen taşıma yöntemi, güvenli ve düşük maliyetli olması nedeniyle deniz yolu taşımacılığı. Çok büyük miktardaki ürünler ve konteynerlenebilen ürünler deniz yolu taşımacılığı ile taşınabilir. Deniz yolu taşımacılığı kendi içinde tramp taşımacılık ve liner taşımacılık olarak ikiye ayrılır. Kereste, maden, kömür ve ham petrol gibi ürünlerin gemilerle taşındığı deniz yolu taşımacılığı tramp taşımacılık; konteyner ve ro-ro taşımaları gibi tarife esaslı olarak gerçekleştirilen deniz yolu taşımacılığı liner taşımacılık olarak adlandırılır. Türkiye’nin toplam dış ticaretinin yüzde 90’ını oluşturan deniz yolu taşımacılığı uluslararası ticarette kritik önem taşır.

Hava yolu taşımacılığı

Farklı sektörden pek çok ürün tipi hava yolu taşımacılığı ile taşınabilir. 500 km’den daha uzak mesafeler için avantajlı olan bu taşımacılık modunda şu hizmetler verilir:

  • Proje taşımacılığı
  • Her türlü ithalat ve ihracat ürünlerinin taşınması
  • Hava yolu ile cenaze taşımacılığı
  • Konsolide kargo taşımacılığı
  • Transit yükleme sistemi taşımacılığı
  • Havaleli özel taşıma sistemleri
  • Her türlü tehlikeli madde taşımacılığı
  • Değerli evrak taşımacılığı
  • Değerli emtia taşımacılığı
  • Değersiz evrak taşımacılığı

Demir yolu taşımacılığı

Transit ülkelerin tercih ettiği demir yolu taşımacılığı ağır tonajlı ve havaleli yükler için uygun olması ve yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle genellikle devletler tarafından kullanılır. Kara yolu trafik yükünü hafifleten demiryolu taşımacılığı, Türkiye’de Demir Yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi gibi teşvik edici düzenlemelerle artış gösterdi.

Boru Hattı Taşımacılığı

İlk yatırımın maliyetli olduğu bu taşımacılık türünde ham petrol, doğalgaz gibi likit ya da gaz halinde olan maddeler taşınır. Taşıma kapasitesi yüksek bu taşımacılık türü, özellikle devletler arası enerji ürün taşımalarında kullanılır. Türkiye’nin dünyanın en zengin ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri arasında köprü konumunda olması nedeniyle ilerleyen dönemlerde boru hatta taşımacılığında gelişmeler olabilecektir.Nehir Yolu Yaşımacılığı

Avrupa’da çok sık kullanılan taşıma modları arasında bulunan nehir yolu taşımacılığı; ağır, gabari dışı veya hacimli malların taşınmasında kullanılır. Farklı tip ve özelliklerde gemi ve barge (sal) ile su seviyesinin izin verdiği dönemlerde yapılan nehir taşımacılığı, Türkiye’de akarsuların debi oranlarının yüksek olması nedeniyle tercih edilmez.

Multimodal taşımacılık (Çok modlu taşımacılık)

Yüklerin farklı araçlar ve farklı taşıma türü ile yapıldığı multimodal taşımacılıkta yükleme ve varış noktaları arasında kullanılan tüm taşıma yolları için tek taşımacılık sözleşmesi yapılır. Entegre bir sistem olan multimodal taşımacılık iki türde yapılır.

İntermodal taşımacılık

Yükün taşıma kabı değiştirilmeden en az iki taşıma türü ile taşınmasıyla yapılan intermodal taşımacılıkta, genelde tırlar, trenler ve yük gemileri kullanılır. Hangi taşıma modelinin kullanılacağı yükün nihai varış noktası, aciliyet durumu, mevsimsel ve ekonomik faktörler doğrultusunda değişir. Sürdürülebilir taşıma sisteminin bir parçası olan intermodal taşımacılık, kara yolu kullanımını en aza indiren bir taşıma modu.

Kombine taşımacılık

Kombine taşımacılık çıkış noktasından varış noktasına kadar kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu taşıma modlarından en az ikisinin kullanılmasıyla gerçekleşir. Lojistik sektöründe trend bir taşımacılık modu olarak öne çıkan kombine taşımacılık, taşımanın bir bütün halinde yapılabilmesini sağlar. Farklı ürünlerin konsolide ve kombine edilebilmesini mümkün kılan kombine taşımacılık ağır taşımalar için ekonomik avantajlar yaratır. Ro ro gemileri tekerlekli vasıtaların gemilerle bir yerden bir yere nakledilebilmesinde kullanılır. Bu nedenle kombine taşımacılığın bir örneği olarak değerlendirilebilir.

Komple taşımacılık ve parsiyel taşımacılık fark etmeksizin hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsin.